Służby mundurowe

Dla wszystkich funkcjonariuszy, żołnierzy oraz pozostałych pracowników służb mundurowych dokonujących zakupu w sklepie stacjonarnym CENZIN, oferujemy specjalny rabat na produkty wszystkich kategorii.

Warunkiem otrzymania rabatu jest okazanie sprzedawcy dokumentu potwierdzającego przynależność do dowolnej z wymienionych poniżej formacji i organizacji zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Wywiadu
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Państwowa Straż Rybacka
 • Policja
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Ochrony Lotniska lub Straż Ochrony Lotniska
 • Służba Ochrony Metra
 • Służba Ochrony Państwa
 • Służba Parków Narodowych,
 • Służba Parków Krajobrazowych
 • Służba Więzienna
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Straż Graniczna
 • Straż Leśna
 • Straż Marszałkowska
 • Straż Ochrony Kolei
 • Żandarmeria Wojskowa